Bc. Zdeněk Nový

Velmi zajímavá struktura probíraných předmětů, přednes a celková komunikace s přednášejícími je vynikající. V tomto bodě bych vypíchnul hlavně přednášky paní Ing. Daniely Vopalecké, M.A., která vytvořila perfektní atmosféru v daném předmětu (osobní rozvoj) svým velmi profesionálním a příjemným přístupen ke studentům.

Když se jako v tomto případě sejde skladba předmětů, profesionální vyučující a skvělí lidé v kolektivu, nelze konstatovat nic jiného, než to, že se člověk těší na další konzultační den MBA.

Bc. Zdeněk Nový