MBA MSc. BSc.

Pět oborů studia – každý si vybere

V rámci studijních oborů si můžete vybrat z pěti profesních programů:

  • MBA – Management podnikání,
  • MBA – Management tělovýchovy,
  • MBA – Management bezpečnostních služeb,
  • MSc. – Psychologie a management
  • BSc. – Ekonomika a management.

V prvním případě se jedná o zaměření na řízení běžné firmy, nebo neziskové organizace. Pokud však pracujete v tělovýchově nebo se zabýváte prací pro komerční bezpečnostní služby, pak si vyberete z dalších dvou možností. Poslední dvě nabídky MSc. a BSc. nejsou zaměřeny na manažerskou činnost. Podívejte se na další detaily.

Management podnikání

Tento studijní obor je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí zdokonalit v profesionálnímu vedení podniku v podnikatelském prostředí
s využitím moderních manažerských nástrojů. Program je zaměřen na oblasti managementu osobního rozvoje, efektivního vedení lidí, ekonomických faktorů podnikání, řízení financí včetně dotační problematiky
a právního rámce podnikání. Studium je vhodné i pro řídící pracovníky neziskových organizací.

Management tělovýchovy

Cílem studijního programu je připravit studenty k profesionálnímu vedení a reprezentaci sportovní školy nebo klubu s využitím moderních manažerských nástrojů. Program je zaměřen na oblasti managementu osobního rozvoje, managementu tělovýchovy, ekonomických faktorů podnikání a hospodaření nestátních neziskových organizací.

Studenti budou pracovat s tématy jako například efektivní vedení lidí, právní rámec založení a činnost NNO, provozování tělovýchovných zařízení, řízení financí a seznámí se s principy čerpání finančních zdrojů např. EU, nadačních fondů nebo dotací měst a obcí. V tomto studijním programu je možné si zvolit specializaci na bojové sporty a sebeobranu, nebo fitness.

Management bezpečnostních služeb

Studijní program je zaměřen  na profesionální vedení týmů působících v oblasti komerční bezpečnosti s využitím moderních manažerských metod a technik. Program je zaměřen na oblasti managementu osobního rozvoje, efektivního vedení lidí, bezpečnostního managementu, ekonomických faktorů podnikání, řízení financí a právního rámce podnikání v komerční bezpečnosti.

Jste rozhodnutí studovat a chcete zajímavější cenu? Získejte ji díky schopnosti včas
a správně se rozhodnout. Registrujte se. 

O studiu

Studium je určeno absolventům vysokých škol nebo středních škol, případně s manažerskou praxí a bude realizováno ve dvou studijních skupinách v Praze a Ostravě. Výuka bude probíhat první neděli v měsíci (Praha) a druhou neděli v měsíci (Ostrava). Aktuálně nabízíme studium ve formě online.

Podmínkou přijetí ke studiu je podání vyplněné přihlášky, doložení požadovaného vzdělání případně praxe a doporučující stanovisko z přijímacího pohovoru.

Koncepce a délka studia

Studium MBA je třísemestrální (studium MSc. čtyřsemestrální). V průběhu 1. a 2. semestru probíhají jednodenní soustředění a 3. semestr je vymezen k dokončení závěrečné projektové práce, případně ke splnění studijních povinností v individuálních termínech. Studium MBA je možno zkrátit na 2 semestry.

Pravidelná soustředění, jejichž náplní jsou odborné přednášky a cvičení, budou probíhat jednou měsíčně (10x během studia) v rozsahu jednoho dne (1. a 2. semestr).

Forma studia

Ve výuce je uplatňován princip optimálního propojení teorie a praxe – teorie je přednášena vyučujícím při následném praktickém řešení vybraných modelových situací, čímž dochází k přímé aplikaci teoretických poznatků do praktických činností.

Ověřování výsledků studia je realizováno zápočtem a zkouškou z jednotlivých předmětů – vypracováním tematických seminárních prací nebo prezentací a závěrečným písemným testem (termín  2. semestr, případně 3. semestr).

Studium je zakončeno obhajobou  závěrečné projektové práce před komisí. Studium nenahrazuje vysokoškolské vzdělání.

Úspěšní absolventi MBA studia obdrží diplom „Master of Business Administration“ s uvedenou specializací oboru a udělením profesního titulu MBA uváděným za jménem.

Úspěšní absolventi MSc. programu obdrží diplom „Master of Science“ s uvedenou specializací a udělením profesního titulu MSc. uváděným za jménem.

Úspěšní absolventi BSc. programu obdrží diplom „Bachelor of Science“ s uvedenou specializací a udělením profesního titulu BSc. uváděným za jménem.

IES London vystaví navíc certifikát k Vašemu diplomu. Certifikát má celosvětově uznávanou platnost.

Akreditace

Studijní programy jsou validovány ve Velké Británii u mezinárodní certifikační instituce IES London. CZECH COMBAT ACADEMY je současně držitelem mezinárodní institucionální akreditace, což znamená, že akademie splnila všechna kritéria náročného certifikačního procesu vzdělávacích institucí dle mezinárodních standardů.

Co získáte studiem na CCAC

  • Nové zkušenosti a vědomosti, zvýšíte si kvalifikaci.
  • Nové kontakty na zajímavé a důležité lidi.
  • Společenskou prestiž – MBA je celosvětově uznávanou manažerskou kvalifikací.
  • Vyšší plat a rychlejší profesní růst.

Cena studia

Cena studijních programů zahájených v akademickém roce 2022/2023 je 74.000 Kč.

Informujte se u nás na možnosti úhrady platby za studium. Můžete si nechat poslat více informací, nebo  nám rovnou zavolat na tel. číslo 608 888 050.