Lektoři

Lektoři MBA programů a akreditovaných kurzů:

 • Doc. PhDr. Ivan MÜLLER, CSc. – Docent na VŠE v Praze, bývalý generální ředitel mezinárodní společnosti, manažerská etika, vývojové aspekty globalizace.
 • Doc. Ing. Jaroslav ŠVASTA, CSc. – Docent na ČZU v Praze, management a systémové inženýrství.
 • Doc. Ing.Milan Michalko, Ph.D. – Docent na VŠP Ostrava, management, leadership.
 • PhDr. Lubomír ČEŠEK, PhD. MBA – Odborník z praxe – policejní psycholog, lektor tělesné a speciální přípravy policistů, garant vzdělávacích programů MŠMT a IES London. Předměty – psychologie pro manažery, řízení a rozvoj lidských zdrojů, management sportu, teoretický základ sportovního tréninku. Profesionální instruktor sebeobrany, instruktor Krav maga – 7. DAN Jiu jitsu, 3. DAN Judo, 2. DAN Ji-jitsu. Člen Word Wide Martial Arts Association USA (WWMAA) s kvalifikací Senior master examiner (mezinárodní zkušební komisař Jiu jitsu).
 • Ing. Lukáš ŠERŠEŇ, PhD. DBA – Odborník z praxe, bezpečnostní expert, poradce a analytik, externí instruktor ozbrojených složek, lektor metodiky služební přípravy a profesní sebeobrany, psychologie konfliktu, prevence kriminality, krizové rozhodování a komunikace, mistr světa a ČR v kickboxu v plných kontaktech, 4. DAN kickbox, 6. DAN Personal defense System, autor edukačních testů, certifikovaný lektor – strategické řízení a bezpečnostní management, management lidských zdrojů, metodika ve sportu. Prezident WAKF sekce sebeobrana, prezident WAKF pro federace ČR pro všechny disciplíny, zkušební komisař kickbox.
 • Tomáš Musil, MBA – Odborník z praxe, lektor – Evropská bezpečnostní rizika, problematika leasingových a úvěrových podvodů, profesionální instruktor sebeobrany – 6. DAN Jiu jitsu, 3. DAN Judo, mistr ČR Judo. Člen Word Wide Martial Arts Association USA (WWMAA) s kvalifikací Senior master examiner (mezinárodní zkušební komisař Jiu jitsu).
 • Mgr. Martin Sláma, MBA – profesionální lektor a trenér I. tř. karate, II. tř. Jiu jitsu, management sportu, teorie a praxe tělovýchovného procesu, instruktor služební přípravy policistů PČR – 6. DAN Karate shotokan, 4. DAN Jiu jitsu, 2. DAN Hanbo jitsu, 2. DAN Krav maga, zlatý pruh Saishokido, zkušební komisař II. tř. karate.
 • PhDr. Petr JEDINÁK, Ph.D. MBA – Akademický pracovník Policejní akademie ČR, bývalý důstojník krizového řízení a vedoucí oddělení Policie ČR.
 • Ing. Bc. Marek ČANDÍK, Ph.D. MBA – Akademický pracovník Policejní akademie ČR, bývalý vědecký pracovník Akademie věd ČR.
 • JUDr. Bc. Zbyněk TROJAN, PhD – Bývalý děkan právnické fakulty, trestní právo a právo EU, úspěšný realizátor projektů mezinárodní spolupráce. Ředitel policejní školy MV ve výslužbě. Profesionální instruktor, 3. DAN Jiu jitsu.
 • PhDr. Ing. Alois KONEČNÝ, MBA – Bývalý děkan filozofické fakulty, psycholog, kpt. ve výslužbě, odborník z praxe – soudní znalec, bojová umění, sebeobrana a sport.
 • PaedDr. Mgr. Vladimír PROCHÁZKA, MBA – Mistr sportu, 7. DAN Judo,  pplk. ve výslužbě, vedoucí útvaru sportovní přípravy VÚ B. Bystrica, učitel služební přípravy policistů PČR.
 • PharmDr. Barbora Fialová – Instruktor sebeobrany – 1. KYU Jiu jitsu, anatomie, fyziologie, výživa a doplňky stravy.
 • Ing. Jitka NESNÍDALOVÁ, PhD. – Odborný asistent na SVŠES v Praze, strategický management, PR techniky.
 • Ing. Daniela VOPALECKÁ, M.A., MBA – Odborný asistent na VŠP Ostrava, osobní rozvoj a mangement, zakladatel NNO Inspiration, certifikovaný kouč.
 • Ing. Dana KOPANICOVÁ, MBA – Odborník z praxe, lektor – legislativa, daně, účetní agenda, neziskové organizace a obchodní společnosti.