Lektoři

Lektoři MBA programů a akreditovaných kurzů:

 • Doc. PhDr. Ivan MÜLLER, CSc. – Docent na VŠE v Praze, bývalý generální ředitel mezinárodní společnosti, manažerská etika, vývojové aspekty globalizace.
 • Doc. Ing. Jaroslav ŠVASTA, CSc. – Docent na ČZU v Praze, management a systémové inženýrství.
 • Doc. Ing.Milan Michalko, Ph.D. – Docent na VŠP Ostrava, management, leadership.
 • PhDr. Lubomír ČEŠEK, PhD. MBA – Odborník z praxe – policejní psycholog, psychoterapeut, supervizor a kouč. Působil jako učitel tělesné a speciální přípravy policistů na VPŠ MV v Praze. Je garantem vzdělávacích programů CCAC akreditovaných MŠMT a IES London. Předměty – psychologie, řízení a rozvoj lidských zdrojů, vedení týmů, manažerské metody a techniky, management sportu, teoretický základ sportovního tréninku. Profesionální instruktor sebeobrany, instruktor Krav maga – 7. DAN jiu jitsu, 3. DAN tradiční judo, 2. DAN ji-jitsu. Člen Word Wide Martial Arts Association USA (WWMAA) s kvalifikací Senior master examiner (mezinárodní zkušební komisař jiu jitsu).
 • PhDr. Lukáš Šeršeň, PhD. DBA – Odborník z praxe, bezpečnostní konzultant. Lektor bezpečnosti a krizového managementu, psychologie managementu a managementu lidských zdrojů, strategické řízení, řízení procesů a změn, Leadership. Externí instruktor ozbrojených složek. Mistr světa v kickboxu, 4. DAN kickbox, 6. DAN Personal Defense System, autor edukačních testů, metodiky ve sportu. Prezident federace WAKF
 • Tomáš Musil, MBA – Odborník z praxe, lektor – Evropská bezpečnostní rizika, problematika leasingových a úvěrových podvodů, rozhodování a řízení týmů, profesionální instruktor sebeobrany – 6. DAN jiu jitsu, 3. DAN judo, mistr ČR Judo. Člen Word Wide Martial Arts Association USA (WWMAA) s kvalifikací Senior master examiner (mezinárodní zkušební komisař Jiu jitsu).
 • Mgr. Martin Sláma, MBA – profesionální lektor a trenér I. tř. karate, II. tř. Jiu jitsu, management sportu, teorie a praxe tělovýchovného procesu, instruktor služební přípravy policistů PČR – 6. DAN Karate shotokan, 4. DAN jiu jitsu, 2. DAN hanbo jitsu, 2. DAN Krav maga, zlatý pruh Saishokido, zkušební komisař II. tř. karate.
 • PhDr. Petr JEDINÁK, Ph.D. MBA – Akademický pracovník Policejní akademie ČR, bývalý důstojník krizového řízení a vedoucí oddělení Policie ČR.
 • Ing. Bc. Marek ČANDÍK, Ph.D. MBA – Akademický pracovník Policejní akademie ČR, bývalý vědecký pracovník Akademie věd ČR.
 • JUDr. Bc. Zbyněk TROJAN, PhD – Bývalý děkan právnické fakulty, trestní právo a právo EU, úspěšný realizátor projektů mezinárodní spolupráce. Ředitel policejní školy MV ve výslužbě. Profesionální instruktor, 3. DAN Jiu jitsu.
 • Martin BŘEZINA, MBA – Profesionální instruktor bojových umění (sportovní judo, tradiční formy ju jutsu), specializace – historie japonských bojových umění a jejich osobnosti, tréninkové metody (bojová umění a sporty, relaxační a zdravotní cvičení) – 5. DAN ju jutsu (AJBA), 3. DAN kodokan judo (ČSJJ).
 • PhDr. Ing. Alois KONEČNÝ, MBA – Bývalý děkan filozofické fakulty, psycholog, kpt. AČR ve výslužbě, odborník z praxe – soudní znalec, bojová umění, sebeobrana a sport.
 • PaedDr. Mgr. Vladimír PROCHÁZKA, MBA – Mistr sportu, 7. DAN judo,  pplk. AČR ve výslužbě, vedoucí útvaru sportovní přípravy VÚ B. Bystrica, učitel služební přípravy policistů PČR.
 • PharmDr. Barbora Fialová – Instruktor sebeobrany – 1. KYU jiu jitsu, anatomie, fyziologie, výživa a doplňky stravy.
 • Ing. Jitka NESNÍDALOVÁ, PhD. – Odborný asistent na SVŠES v Praze, strategický management, PR techniky.
 • Ing. Daniela VOPALECKÁ, M.A., MBA – Odborný asistent na VŠP Ostrava, osobní rozvoj a mangement, zakladatel NNO Inspiration, certifikovaný kouč.
 • Ing. Dana KOPANICOVÁ, MBA – Odborník z praxe, lektor – legislativa, daně, účetní agenda, neziskové organizace a obchodní společnosti.