Lektoři

Lektoři MBA programů a akreditovaných kurzů:

 • Doc. PhDr. Ivan MÜLLER, CSc. – Docent na VŠE v Praze, bývalý generální ředitel mezinárodní společnosti, manažerská etika, vývojové aspekty globalizace.
 • Doc. Ing. Jaroslav ŠVASTA, CSc. – Docent na ČZU v Praze, management a systémové inženýrství.
 • Doc. Ing.Milan Michalko, Ph.D. – Docent na VŠP Ostrava, management, leadership.
 • JUDr. Bc. Zbyněk TROJAN, PhD – Bývalý děkan právnické fakulty, trestní právo a právo EU, úspěšný realizátor projektů mezinárodní spolupráce. Ředitel policejní školy ve výslužbě. Profesionální instruktor – 3. DAN Jiu jitsu.
 • Ing. Jitka NESNÍDALOVÁ, PhD – Odborný asistent na SVŠES v Praze, strategický management, PR techniky.
 • Ing. Daniela VOPALECKÁ, M.A., MBA – Odborný asistent na VŠP Ostrava, osobní rozvoj a mangement, zakladatel NNO Inspiration, certifikovaný kouč.
 • PhDr. Petr JEDINÁK, Ph.D. MBA – Akademický pracovník Policejní akademie ČR, bývalý důstojník krizového řízení a vedoucí oddělení Policie ČR.
 • Ing. Bc. Marek ČANDÍK, Ph.D. MBA – Akademický pracovník Policejní akademie ČR, bývalý vědecký pracovník Akademie věd ČR.
 • Ing. Dana KOPANICOVÁ, MBA – Odborník z praxe, lektor – legislativa, daně, účetní agenda, neziskové organizace a obchodní společnosti.
 • Ing. Lukáš ŠERŠEŇ, MBA (doktorand PhD) – Odborník z praxe, bezpečnostní expert, poradce a analytik, externí instruktor ozbrojených složek, lektor metodiky služební přípravy, psychologie a prevence konfliktu, krizové rozhodování a komunikace, mistr světa kickboxu v plných kontaktech, 3. DAN kickbox, certifikovaný lektor – management lidských zdrojů, bezpečnostní management, metodika ve sportu.
 • PhDr. Bc. Lubomír ČEŠEK, MBA (doktorand PhD) – Odborník z praxe – policejní psycholog, garant vzdělávacích programů MŠMT. Lektor tělesné a speciální přípravy policistů, viceprezident ČS jiu jitsu, profesionální instruktor sebeobrany, instruktor Krav maga – 6. DAN Jiu jitsu, 3. DAN Judo, 2. DAN Ji-jitsu.
 • Tomáš Musil, MBA – Odborník z praxe, lektor – Evropská bezpečnostní rizika, problematika leasingových a úvěrových podvodů, profesionální instruktor sebeobrany – 5. DAN Jiu jitsu, 3. DAN Judo, Mistr ČR Judo.
 • PhDr. Ing. Alois KONEČNÝ, MBA – Bývalý děkan filozofické fakulty, psycholog, kpt. ve výslužbě, odborník z praxe – soudní znalec, bojová umění, sebeobrana a sport.
 • PaedDr. Mgr. Vladimír PROCHÁZKA, MBA – Odborník z praxe – Mistr sportu – 7. DAN Judo,  pplk. ve výslužbě, vedoucí útvaru sportovní přípravy VÚ B. Bystrica, učitel služební přípravy policistů PČR.
 • PharmDr. Barbora Fialová – Instruktor sebeobrany – 1. KYU Jiu jitsu, anatomie, fyziologie, výživa a doplňky stravy.
 • Mgr. Martin Sláma, MBA – profesionální lektor a trenér, management sportu, teorie a praxe tělovýchovného procesu, instruktor služební přípravy policistů PČR – 6. DAN Karate shotokan, 3. DAN Jiu jitsu, 2. DAN Hanbo jitsu, 2. DAN Krav maga, zlatý pruh Saishokido.