Lektoři

Lektoři MBA programů a akreditovaných kurzů:

 • Doc. PhDr. Ivan MÜLLER, CSc. – Docent na VŠE v Praze, bývalý generální ředitel mezinárodní společnosti, manažerská etika, vývojové aspekty globalizace.
 • Doc. Ing. Jaroslav ŠVASTA, CSc. – Docent na ČZU v Praze, management a systémové inženýrství.
 • Doc. Ing.Milan Michalko, Ph.D. – Docent na VŠP Ostrava, management, leadership.
 • JUDr. Bc. Zbyněk TROJAN, PhD – Bývalý děkan právnické fakulty, trestní právo a právo EU, úspěšný realizátor projektů mezinárodní spolupráce. Ředitel policejní školy ve výslužbě. Profesionální instruktor – 3. DAN Jiu jitsu.
 • Ing. Jitka NESNÍDALOVÁ, PhD – Odborný asistent na SVŠES v Praze, strategický management, PR techniky.
 • Ing. Daniela VOPALECKÁ, M.A., MBA – Odborný asistent na VŠP Ostrava, osobní rozvoj a mangement, zakladatel NNO Inspiration, certifikovaný kouč.
 • PhDr. Petr JEDINÁK, Ph.D. – Akademický pracovník Policejní akademie ČR, bývalý důstojník krizového řízení a vedoucí oddělení Policie ČR.
 • Ing. Bc. Marek ČANDÍK, Ph.D. – Akademický pracovník Policejní akademie ČR, bývalý vědecký pracovník Akademie věd ČR.
 • Ing. Olga HERALOVÁ, MBA – Odborník z praxe a lektor  – finanční řízení, strategie a management komerčních subjektů, realizátor vzdělávacích programů ze soukromých i veřejných prostředků (grantů EU).
 • Ing. Dana KOPANICOVÁ, MBA – Odborník z praxe, lektor – legislativa, daně, účetní agenda, neziskové organizace a obchodní společnosti.
 • Ing. Alena KAŠPAROVÁ, MBA – Odborník z praxe, lektor – finanční zdroje EU, úspěšný realizátor projektů.
 • PhDr. Bc. Lubomír ČEŠEK, MBA – Odborník z praxe – policejní psycholog,  bezpečnostní management, garant vzdělávacích programů MŠMT. Lektor tělesné a speciální přípravy policistů, profesionální instruktor sebeobrany, instruktor Krav maga – 5. DAN Jiu jitsu, 2. DAN Ji-jitsu, 1. DAN Judo.
 • Tomáš Musil, MBA – Odborník z praxe, lektor – Evropská bezpečnostní rizika, problematika leasingových a úvěrových podvodů, profesionální instruktor sebeobrany – 4. DAN Jiu jitsu, 1. DAN Judo, Mistr ČR Judo.
 • PhDr. Ing. Alois KONEČNÝ, MBA – Bývalý děkan filozofické fakulty, psycholog, kpt. ve výslužbě, odborník z praxe – soudní znalec, bojová umění, sebeobrana a sport.
 • PaedDr. Mgr. Vladimír PROCHÁZKA, MBA – Odborník z praxe – Mistr sportu – 6. DAN Judo,  pplk. ve výslužbě, vedoucí útvaru sportovní přípravy VÚ B. Bystrica, učitel služební přípravy policistů PČR.
 • PharmDr. Barbora Fialová – Instruktor sebeobrany – 1. KYU Jiu jitsu, anatomie, fyziologie, výživa a doplňky stravy.
 • Mgr. Martin Sláma, MBA – profesionální lektor a trenér, management sportu, teorie a praxe tělovýchovného procesu, instruktor služební přípravy policistů PČR – 5. DAN Karate shotokan, 2. DAN Jiu jitsu, 2. DAN Hanbo jitsu, 2. DAN Krav maga, zlatý pruh Saishokido.